GINOP-1.2.8-20-2020-02610 – Termelői kapacitások bővítése a SIGN SYSTEM KFT.-nél

A kedvezményezett neve: SIGN SYSTEM Gyártó, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Termelői kapacitások bővítése a SIGN SYSTEM KFT.-nél

A szerződött támogatás összege: 13.650.000,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 70%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt alapvető célja egy teljesen új termelő eszköz beszerzése. Az eszközbeszerzés, mely jelen esetben 1 db fiber lézervágó berendezés (teljes költsége nettó 19.500.000,- Ft) jelenti, a Kft. számára több szempontból is kiemelkedő fontosságú. A beszerzésre kerülő eszköz célja a sík fémlemezek darabolása. A berendezés a lézer sugarat CNC vezérelt szánrendszeren keresztül juttatja el a daraboló felületre. A számítógépen előkészített file-t be kell tölteni a gép memóriájába, a síklemezt el kell helyezni a munkaasztalon és a lézer berendezés emberi beavatkozás nélkül, automatikusan kivágja az elemeket az előre meghatározott paraméterek szerint. Ezen eszköz beszerzésével a gyártott termékek minősége javul, az előre megadott paramétereknek jobban megfelelő termékek gyártására leszünk képesek. A táblagyártás során az egyes elemekkel szemben folyamatosan növekvő elvárás a fokozott pontosság, valamint a minél magasabb színvonalú esztétikai megjelenés, valamint minőség, mely igényeket csak akkor lehet maradéktalanul kiszolgálni, amennyiben megfelelő, azaz korszerű lézervágó berendezés áll rendelkezésre. A vevői igények maradéktalan kielégítése mellett fontos cél a hatékonyság, a gyorsaság, és a kapacitások növelése is. A SIGN SYSTEM Kft. 2012. óta egy tudatos fejlesztési folyamatba kezdett, melynek újabb lépcsőjéhez érkezett. Ez magában foglalja a munkafolyamatok nagyobb kontrolálását és optimalizálását, melynek egyik sarkalatos pontja a minőségi ellenőrzés.

A Kft. az új gép beszerzésével a termékek gyártási pontosságát növelni tudja, amely egyrészt hozzájárul a kapacitások növekedéséhez, ezáltal a vevői többletigények maximális kielégítéséhez, másrészt a rövidebb gyártási idő növeli a Kft. versenyképességét a piacokon. A projekt keretében beszerzésre kerülő új technológiával rendelkező gép megfelelő képzettségű szakembergárdát igényel, mely humánerőforrás állománnyal cégünk rendelkezik. Az új gép beszerzésének következtében az új technológiai megoldás rendelkezésre állásával a Kft. olyan komponensek gyártását is el tudja vállalni, amelyek gyártására jelenleg nem voltak adottak a feltételek, ezáltal bővül a Kft. termékeinek köre, illetve profilja, mely egyben vevőkörbővülést is eredményez. A fiber lézervágó berendezés beszerzése biztosítja a gyártott termékek megfelelő minőségét. Az eszköz beszerzése nagyban hozzájárul a Kft. kapacitásainak bővítéséhez, piaci céljainak eléréséhez. A projekt eredményeként a beszerzésre kerülő gépet kezelő személyek munkájára hosszú távon szükség lesz, illetve a vállalkozásunk több olyan típusú munkát tud vállalni, amely elvégzéséhez ezen eszköz szükséges, így a munkavállalói létszám növekedését eredményezheti a fejlesztés. A koronavírus miatti 2020. első felében elszenvedett árbevétel csökkenést így 2020. második félévében megpróbáljuk ellensúlyozni, és egyrészt a megtartott munkaerőt mind inkább optimálisan használni, mind pedig új munka vállalása

révén új munkavállalók felvételét indukálni.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-02610